Hos Legends (refereret til som "vi", "os", "vores" gennem denne Persondatapolitik) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Legends måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

Det er vigtigt, at du læser vores Persondatapolitik grundigt for at sikre dig, hvordan vi bruger dine data.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Legends Aps
Gammel Mønt 35
1117 København K


CVR: 35466282
Tlf: +45 31 322 322
Email: info@legends.dk 

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din adresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel på vores hjemmeside.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra Legends flere gange.

3. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger anvendes i forbindelse med:

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke. I nogle tilfælde giver loven mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.
Legends fører statistik over, hvilke områder af hjemmesiden vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation til at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.legends.dk , og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi bruger derudover de indsamlede oplysninger til at henvise brugeren til det rette domæne på baggrund af geografi og præferencer. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores hjemmeside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.


4. VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Legends anvendte fragtfirma.
Det kan endvidere i henhold til lovgivningen og under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.


5. OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger overlades til vores samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Legends vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Legends vegne og i overensstemmelse med vores instrukser.


6. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af punkt 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.


7. COOKIES
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: www.legends.dk/pages/terms-and-conditions


8. SIKKERHED
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.


9. DINE RETTIGHEDER
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, [herunder mod profilering/automatiske afgørelser]. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).


10. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@legends.dk eller telefon 31 322 322.


11. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.


12. ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER MV.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@legends.dk eller telefon 31 322 322. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Legends ApS
Gammel Mønt 35
1117 Copenhagen
Denmark 

13. KLAGEADGANG
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i punkt 12 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.